Gondolkodó
Filozófia / 28 cikk Az élet nagy kérdései
1 | 2 | 3

Budapest
Freaky
Budapest. látogatják öreg milliárdosok hoteleiket, és fiatalabb úrak kiket megihlet. az autósok nem szeretik csúcsidőben, de statisztikai elemzés szerint ilyenkor a  nem elegendő parkolási lehetőség miatt bénul meg. Több emeletes parkolóházakat lehetne építeni régi roncsbérházak helyére ...
0.00 
/ 0 szavazat - [0 hozzászólás]
tovább

civilizáció
Freaky
civilizáció: falakat emel ..véd.. belülről szabályoz, enyhít csillapít fegyelmez, korlátoz gyűjt, koncentrál és amit gyűjtött tovább adja a legkülönbözőbb rétegeknek.. kultúra:hajszol és magasra tör.. gyarapít és fejleszt differenciál és az egyént tökéletesíti az ember belső mivoltából ...
0.00 
/ 0 szavazat - [0 hozzászólás]
tovább

társadalom
Freaky
ha a különböző pozíciókkal társított feladatok egyformán kellemesek volnának az emberi szervezet számára, egyformán fontosak volnának a társadalmi fennmaradás szempontjából, és mindegyik ugyanazt a képességet vagy tehetséget követelné meg, akkor mindegy volna, ogy ki milyen pozícióba kerül, és ...
0.00 
/ 0 szavazat - [0 hozzászólás]
tovább

Szent Pál ellentmondásos életműve
Vértes László
Szent Pál a korai kereszténység egyik meghatározó, és talán legellentmondásosabb alakja, ahogy már a hozzá kötődő szólások is jelzik (pálfordulás, damaszkuszi út - melyen nagy a forgalom, úgy otthagyja, mint Szent Pál az oláhokat, Saulusból Paulus, stb.). Pál Görögországban felnőtt zsidó, jogot és ...
5.00 
/ 1 szavazat - [13 hozzászólás]
tovább

Mi dolgunk a világon?
Emberevő Bíborka
Etika órán fogalmazást kellett írnunk a következő témáról: mi dolgunk a világon? Magamtól ezen pont nem gondolkodtam vna, mert ezt a kérdést órákig fejtegethetném. Mégis megosztanám spontán véleményemet :) "Mindenki keresi erre a kérdésre a választ, a lehetőségek száma végtelen. Igazából csak ...
0.00 
/ 0 szavazat - [56 hozzászólás]
tovább

A közösség - 3. Speciális közösségek
ralf
Az általam valódinak nevezett közösségeken kívül vannak olyan közösségek, amelyekbe beleszületünk, a részvételünk bennük nem önkéntes, mégis bizonyos fokig közösségként képesek működni. Az egyének legalapvetőbb közössége  a család. Nem véletlen, hogy - noha többnyire nem mi választjuk, ...
0.00 
/ 0 szavazat - [23 hozzászólás]
tovább

A közösség - 2. Virtuális közösség
ralf
Mivel az emberben genetikailag meghatározott a közösség iránti igény, hajlamos a hasonlókkal közösséget érezni, a különbözőktől pedig idegenkedni, igaz, teljesen szubjektív, mit vagy kit tekintünk hozzánk hasonlónak, és mit vagy kit különbözőnek. Amikor valaki azt mondja: "Mi, férfiak ...
0.00 
/ 0 szavazat - [55 hozzászólás]
tovább

A közösség - 1. A valódi közösség
ralf
Az ember biológiailag determináltan közösségi lény, akárcsak  a csordában élő állatok. Ezek - köztük az ember -  számára a túlélés eszköze a közösség.  A közösség tehát - ezt fontos leszögezni - nem cél, hanem eszköz, egyének önkéntes szerveződése egy közös, mindegyikük számára ...
0.00 
/ 0 szavazat - [46 hozzászólás]
tovább

Bibliai igazságok
Balogh
Bibliai igazságok   Köztudott, hogy a qumráni tekercsek közül előkerült Ézsaiás (Izajás) próféta teljes könyve az eredetinek csak másolata, mely azt hitelesíti. Ehhez járul nyomatékul, hogy ez az írás az eredetiben, a másolatban és a ma használatos Bibliánkban egységesen 66 részből áll, így a ...
0.00 
/ 0 szavazat - [1 hozzászólás]
tovább

Hazugság
oncogito
Egy ideig töprengtem, hogy valamelyik vallási, vagy politikai cikkhez csatlakozva írom a gondolataimat. Azonban átfedi mindkettőt, ezért gondoltam, nyitok egy újat, bár elég sok van ezen a kis fórumon. Kötetlenül lehet beszélni a témákban, (politika, vallás, esetleg filozófia) mert a hazugság ...
5.00 
/ 1 szavazat - [39 hozzászólás]
tovább
1 | 2 | 3