Szabályzat

   1.  A működésre vonatkozó szabályok

 
 •         Az itt leírt feltételeket és rendelkezéseket a felhasználó regisztrációjával (illetve regisztráció nélküli hozzászólások esetén az első hozzászólásakor) elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A szabályzat el nem olvasása nem mentesít annak betartása alól.
 •         A wita.hu mindenkori Tartalomszolgáltatója (továbbiakban: Tartalomszolgáltató) a felhasználók által közzétett írásokért, az írásokhoz illetve a vitákhoz kapcsolódó hozzászólásokért, az ott közétett adatokért, multimédiás tartalmakért és semmilyen más információhordozókért (továbbiakban: felhasználói tartalom) felelősséget nem vállal. A felhasználói tartalomban közzétett információk annak szerzőjének véleményét és nem a Tartalomszolgáltató véleményét tükrözik, mely tartalomért a tartalmat előállító személy felelős.
 •          Csak olyan tartalom tölthető fel, ami nem sérti más személy szerzői jogait. A mások által létrehozott alkotások feltöltésével a felhasználó kijelenti, hogy birtokában van azoknak a dokumentumoknak, melyek igazolják a birtoklás és terjesztés jogszerűségét és ezzel egyidejűleg felhatalmazzák Tartalomszolgáltatót, hogy oldalukon közzétegyék. Különös tekintettel kell eljárni a multimédiás tartalmak közzétételénél. Más szerző által készített kép-, videó- és hanganyag feltöltése csak a szerző nevének megjelenítésével, annak tudtával és hozzájárulásával lehetséges.
 •         A közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban a Tartalomszolgáltató semmifajta vizsgálatot nem végez, így az üzemeltetést végző cég semmilyen értelemben nem vonható felelősségre az oldalon elhelyezett felhasználói tartalmakból adódó esetleges káresemények miatt.
 •         Az oldalon nem publikálható olyan tartalom, ami a Magyarországon hatályos törvényeket vagy a közízlést sérti.
 •         Nem megengedett továbbá olyan felhasználói tartalom létrehozása, amely egyértelmű reklámtevékenységet takar.
 •         A felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a honlap biztonságát. Nem végezhető semmi olyan tevékenység vagy futtatható olyan szoftver eszköz a Tartalomszolgáltató előzetes engedélye nélkül, amely a honlap biztonságát veszélyezteti, hozzáférést kísérel meg más felhasználók adataihoz vagy a rendszer működéséhez szükséges információkhoz, nemkívánt e-mail-eket küld az oldal nevében, a rendszer vagy a szerver működését kémleli, jogosultság-kezelő rendszerét vizsgálja, a hálózatot elárasztja vagy összeomlasztja, tehát a honlap rendeltetésszerű használatát megzavarja. A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése vagy megsértésének kísérlete polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után.
 •         Az oldal szolgáltatásait mindenki saját felelősségére használhatja. A használatból adódó bárminemű káresemény kizárólag a felhasználót terheli.
 •        Felhasználó köteles felelősséget vállalni a felhasználói nevéért és jelszavának biztonságban tartásáért.
 •         A Tartalomszolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért, ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy szolgáltatási tevékenységét rendkívüli esetben részlegesen vagy teljesen felfüggessze.  
 •          A felhasználói regisztráció egyben felhatalmazást ad Tartalomszolgáltatónak a felhasználó személyes adatainak kezelésére az Adatvédelmi szabályzatban foglaltak alapján.
 •         A külön nem említett passzusokban Tartalomszolgáltató a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexét tekinti mérvadónak.

 

   2.  Etikai szabályzat

 
 •         Az oldal közösségépítő célzattal jött létre, melyben fontos a többi felhasználó felé tanúsított pozitív hozzáállás. Célunk, hogy olyan információs közösség alakuljon ki, amelynek tagjai örömmel osztják meg információikat társaikkal, kérdéseikre választ találnak, panaszaikra pedig megértő füleket.
 •         A felhasználók csoportja egy közösség, ezért kerülendő minden olyan magatartás, amely a másik ember szándékos megsértésére, emberi méltóságának csorbítására irányul.
 •         Az egyes kategóriákban több alkategória található. Új írás elhelyezésekor a tartalomhoz legközelebbálló alkategóriát kell kijelölni az írás helyének. Amennyiben Tartalomszolgáltató úgy ítéli meg, hogy a tartalom nem a megfelelő alkategóriában található, úgy az írást áteheti egy másikba.
 •         Az aktuális vitákhoz lehetőség van regisztráció nélkül is hozzászólni. Mivel ilyen esetekben nagyon nehezen azonosítható a szerző, ezért az itt elhelyezett tartalmak az átlagosnál szigorúbb etikai normák alapján kerülnek megítélésre.
 •         Túlzottan rövid, vagy egyszavas tartalmak eltávolításra kerülnek olyan alkategóriákból, amelyek nem kifejezetten ilyen céllal jöttek létre.
 •         Többszörös vagy ismétlődő hozzászólások elküldése nem megengedett.
 •         Az oldalon található tartalom színvonalának biztosításáért társadalmi munkában működő moderátorokat kérünk fel, akiknek jogosultságot biztosítunk meghatározott alkategóriák vagy kategóriák ellenőrzésére, beleértve a nemkívánatos tartalmak eltávolítását.
 
A szabályzat bármely rendelkezésének megsértése a felhasználói tartalom eltávolítását, esetlegesen a felhasználó kizárását vonja maga után.